Imágenes
 
 

Bula de indulgencia plenaria, 1798-1799 (AHPBA)